Kryminalistyka

Kryminalistyka jest nauką o taktycznych zasadach i sposobach, a także technicznych metodach oraz środkach rozpoznawania i wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, z naciskiem na przestępstwa oraz ich sprawców, a także udowadniania istnienia czy braku związku pomiędzy osobami a zdarzeniami. Wyróżnia się 4 główne dziedziny kryminalistyki. Są nimi: taktyka kryminalistyczna, technika śledcza, strategia kryminalistyczna oraz metodyka kryminalistyczna.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług detektywistycznych. Nasze biuro detektywistyczne prowadzi działania w całej Polsce i UE w sposób dyskretny, zachowując przy tym najwyższą jakość usług.

Początki kryminalistyki sięgają XIX wieku. Od momentu powstania była ona związana z innymi dziedzinami wiedzy, takimi jak medycyna sądowa czy kryminologia. Z czasem, techniki śledcze stawały się coraz bardziej skomplikowane i skuteczniejsze w wykrywaniu sprawców przestępstw. W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, upowszechnione zostały prace uczonych uznawanych za twórców współczesnej kryminalistyki. Byli nimi: Alphonse Bertillon, Francis Galton oraz Hans Gross. Jeżeli chodzi o polską kryminalistykę, największy wpływ na jej rozwój mieli medycy sądowi: Jan Olbrycht, Leon Wachholz oraz Wiktor Grzywo — Dąbrowski. Specjalizowali się oni w przeprowadzaniu badań kryminalistycznych dla organów bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.

Wyróżnia się 4 główne funkcje kryminalistyki. Są nimi:

  • Rozpoznawcza — ma za zadanie wypracować metody i środki zbierania oraz analizowania informacji na temat działań kryminalistycznych przy pomocy różnych rodzajów rozpoznania — terenowego, środowiskowego, problemowego lub osobowego.
  • Wykrywcza — skupia się na wykrywaniu sprawców, ich narzędzi oraz sposobów popełniania przestępstw przez zbiór, ocenę oraz analizę informacji.
  • Dowodowa — udowadnia hipotezy wysunięte przez wymienione powyżej funkcje i zbiera niepodważalne dowody procesowe. Odbywa się to między innymi przez oględziny, analiza śladów daktyloskopijnych, eksperymenty kryminalistyczne, przeszukania, okazania, przesłuchania, ekspertyzy czy konfrontacje.
  • Zapobiegawcza — opiera się o opracowywanie zasad prewencji kryminalnej. Skupia się ona zarówno na czynnikach zagrażających i zagrożonych, jak i okolicznościach, które mogą wzmagać ewentualne zagrożenie.

Kryminalistyką rządzi wiele zasad, takich jak:

  • Etyka zawodowa — nakazuje ona prowadzić działania kryminalistyczne w sposób zgodny z obowiązującym w społeczeństwie systemem wartości.
  • Zasada praworządności — odnosi się ona do postępowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Zasada humanizmu — głosi ona, iż każda podejmowana działalność powinna służyć człowiekowi i szanować jego godność osobistą.
  • Zasada humanizmu — nakazuje prowadzić działania kryminalistyczne w taki sposób, aby do minimum redukowały one dolegliwości występujące u człowieka, wobec którego toczy się postępowanie.
  • Zasada obiektywizmu — zgodnie z nią, wszystkie działania kryminalistyczne powinny być pozbawione stronniczości.
  • Zasada prawdy materialnej — nakazuje ona stosować w kryminalistyce wyłącznie te metody oraz środki, które pozwalają uzyskać rzeczywiste wyniki.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.