PRYWATNY DETEKTYW

SKUTECZNY I DOBRY

Prywatny detektyw ProDetektyw z siedzibą w Warszawie świadczy kompleksowe usługi detektywistyczne na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej. Nasza kadra to byli oficerowie Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziałów do Walki z Zorganizowaną Przestępczością Gospodarczą, Kryminalnych oraz Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze służb specjalnych Wywiadu, Kontrwywiadu, Wywiadu Celnego i Skarbowego. To także żołnierze jednostek „GROM”, „BOA” oraz BOR. Licencjonowani detektywi agencji detektywistycznej ProDetektyw z wieloletnim doświadczeniem dają gwarancję jakości, rzetelności i skuteczności realizowanych czynności detektywistycznych. Jeżeli sprawa z góry skazana jest na niepowodzenie, co szybko oceni specjalista – koordynator prywatnej agencji detektywistycznej ProDetektyw przyjmujący zlecenie, uczciwie o tym informujemy, nie zwodzimy naszych klientów obietnicą niemożliwego i po wstępnej analizie każdej sprawy przedstawiamy prognozowany efekt.


W ofercie usług realizowanych przez agencję detektywistyczną ProDetektyw są miedzy innymi:

Sprawy rozwodowe (obserwacja niewiernych partnerów/współmałżonków, dowody zdrady)

zdrada
Na udowodnienie takiego czy innego zachowania partnera/współmałżonka, potwierdzenia lub wykluczenia zdrady jest dużo sposobów i możliwości. Biuro detektywistyczne ProDetektyw w wachlarzu swoich narzędzi ma ich wiele, od klasycznej obserwacji po tą wyrafinowaną i zaawansowaną technologicznie. Weryfikację poprzez system sprawdzeń, który ProDetektyw wypracował na bazie doświadczeń, umiejętności i kompetencji osób wchodzących w jej skład. Tak dobieranych i planowanych czynności detektywistycznych, że nigdy nie ma złudzeń czy zachowania partnera/współmałżonka to faktycznie potwierdzony romans – zdrada, czy też nie. Efekt końcowy jest zawsze jednoznaczny i oczywisty, bez domysłów i spekulacji, a przedstawione przez nas dowody nie budzą najmniejszych wątpliwości. Bywa, że podejrzenia nie potwierdzają się, ale wtedy również udaje się znaleźć odpowiedź na pytania co dzieje się z partnerem, że tak się zmienił i co jest tego przyczyną.

Sprawy Kryminalne (zaginięcia, porwania, szantaż, stalking, kradzieże, włamania, oszustwa i inne przestępstwa)

Prodetektyw agencja detektywistyczna
Prywatny detektyw nie jest od zastępowania Policji czy Prokuratury, ale organy ścigania ze względu na nawał pracy, wakaty, ilość spraw do załatwienia i przewlekłe procedury są często niewydolne. Dla nich każda sprawa to kolejna w potoku wielu, wielu takich samych, a często są ważniejsze i pilniejsze do rozwiązania, bo są „istotne społecznie lub medialne”. Twoja sprawa może poczekać lub zostać umorzona ze względu na znikomą społecznie szkodliwość czynu. Dla agencji detektywistycznej ProDetektyw – Twoja sprawa jest jak nasza własna i w pełni się z nią identyfikujemy. Nasza determinacja w dotarciu do dowodów i odpowiedzi na pytania, które Ciebie / Twoją Firmę nurtują spędzą nam sen z powiek do czasu, aż zweryfikujemy wszystkie wątpliwości, zgromadzimy i zabezpieczymy dowody, na które czekasz.

Profesjonalna obserwacja

profesjonalna obserwacja
Inwigilacja, śledzenie, monitoring, jakby nie nazwać obserwację zawsze skojarzy się każdemu z nas pejoratywnie. Nikt przecież nie lubi być podglądany, no chyba, że jest uczestnikiem Big Brothera. Jednak trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że bez profesjonalnej obserwacji, która jest zaplanowanym zespołem określonych niejawnych działań i technik wręcz niemożliwe jest niejednokrotnie uzyskanie informacji – dowodów, w postaci zdjęć, nagrań video, audio, które są niezbędne dla osiągnięcia celów realizowanego zlecenia. Pamiętać jednak należy, iż tylko profesjonalna obserwacja (która jest swoistą sztuką w prowadzonych czynnościach detektywistycznych) może bezpiecznie i skutecznie osiągnąć zakładany cel. Czynności obserwacyjne, o ile tylko mogą być wykonane wspierają praktycznie każdy z obszarów jaki jest realizowany w ramach usług agencji detektywsistycznej ProDetektyw, ale oczywiście mogą również stanowić element innych prawnie dopuszczalnych czynności detektywistycznych nie ujętych w wachlarzu ofert naszej agencji.

Wywiad gospodarczy

biały wywiad
Wywiad rynkowy to bardzo szerokie pojęcie kojarzące się zazwyczaj z pozyskiwaniem informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i rynku na którym działają. Struktury korporacyjne, bardzo rozbudowane organizacyjnie podmioty prawa handlowego, podmioty powiązane i zależne od dużych grup kapitałowych, spółki cywilne czy wreszcie jednoosobowe podmioty gospodarcze osób fizycznych – wszystkich ich wiąże jedno: pieniądze, ludzie i uwarunkowania polityczne, społeczne, prawne. Ale bez jednego wyżej wymienionego elementu: L U D Z I – pozostałe nie osiągną samoistnie realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć, dynamiki gospodarczej, fuzji czy też upadłości, likwidacji lub przejęcia konkurencji itp. Od prezesów, wspólników, prokurentów, cichych właścicieli, pracowników i współpracowników, kierowców i sekretarek, prawników i urzędników, kontrolerów i nadzorców – zależy nieraz więcej niż od prosperity biznesowej. Jak do nich dotrzeć? Jak sprawdzić kto faktycznie kryje się za nic niemówiącą z nazwy spółką kapitałową? Jaką posiadają wiedzę i z kim się nią dzielą? Dlaczego konkurencja ma kilkakrotnie lepsze wyniki sprzedażowe? Jaki posiadają majątek oficjalnie a jaki ukryty? Gdzie transferują wyprowadzane nielegalnie pieniądze? W Jaki sposób „piorą środki finansowe”, które pochodzą ze źródeł nielegalnych? Pytań jest tyle, ile możliwych zdarzeń i sytuacji gospodarczych na rynku. Które z nich nurtuje Ciebie – Twoją Firmę? Agencję detektywistyczną ProDetektyw, tworzą między innymi byli funkcjonariusze Wywiadu Skarbowego i Celnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Wydziałów do Walki z Zorganizowaną Przestępczością Gospodarczą Centralnego Biura Śledczego Policji specjalizujący się w tematyce gospodarczej ktoś z nich, a może nawet cały zespół zawiązany na potrzeby Twojego zlecenia – odpowie, uczciwie i rzetelnie na pytania, które Ciebie interesują. Nasi specjaliści zaplanują kombinację operacyjną, która pozwoli zdobyć to, co wydawało się wcześniej niemożliwe do zdobycia.

Windykacja długów

odzyskiwanie długów od osób prywatnych
Zaufanie to szczególne uczucie, jest jedną z podstawowych więzi międzyludzkich zarówno wobec bliskich jak i tych dopiero co poznanych. Obdarzamy kogoś zaufaniem bo wierzymy, że jego działania w przyszłości okażą się zgodne z naszymi oczekiwaniami i/lub zgodne z tym co nam przyrzeczono. Pomimo to, zdarza się, iż to zaufanie zostaje wystawione na próbę, czekamy, prosimy, wzywamy i wierzymy cały czas – mamy nadzieję, że jednak otrzymamy to co nasze z powrotem. Wzbudzanie zaufania to niestety również bardzo częsta metoda działania przestępców, zwłaszcza oszustów. Ulegamy im głównie wtedy, kiedy prognozowany zysk, który nam deklarują jest znaczny, a obiecywane profity (często w początkowej fazie nawet wypłacane) przysłaniają nam racjonalną ocenę sytuacji. W końcu cierpliwość nasza się kończy dzwonimy, wzywamy do zapłaty, idziemy do sądu, komornika i …. Nic! Dłużnika albo nie można znaleźć, albo nie ma on już żadnego majątku, lub też przygotował taką historię swojej niewypłacalności, upadłości, likwidacji podmiotu, bankructwa, że sami zaczynamy w nie wierzyć. W skład agencji detektywistycznej ProDetektyw wchodzą byli, bardzo doświadczeni funkcjonariusze Policji, Wywiadu Skarbowego i Celnego, Krajowej Administracji Skarbowej, wywiadowcy operacyjni czyli funkcjonariusze, którzy specjalizują się w sprawach gospodarczych i windykacyjnych. Fachowcy, którzy wiedzą jak działają organy państwa, jak nieskuteczna jest dziś ochrona wierzycieli, jak zachować się w danej sytuacji, która Ciebie/Twoją Firmę być może przytłacza, a dla nich to chleb powszedni. Potrafią doskonale zidentyfikować i rozpracować nawet najbardziej zagmatwane „modus operandi” przestępców, oszustów i malwersantów. Mają sposoby na zidentyfikowanie majątku dłużnika zarówno tego formalnego jak i ukrytego. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga rzetelnej oceny i analizy, oraz ewentualnego fachowego wsparcia. Agencja detektywistyczna ProDetektyw – zrobi wszystko żeby nie zagasić tej ostatniej iskierki nadziei jaka została na odzyskanie Twojego dług – wierzytelności.

Eksmisja niechcianego lokatora / najemcy

eksmisja niechcianego lokatora
Dziś prawo chroni najemców bardziej niż wynajmujących. Wynajmujący są na słabszej pozycji i mają dużo bardziej utrudnioną drogę do odzyskania posiadania lokalu. Z doświadczenia biura detektywistycznego ProDetektyw, a właściwie z doświadczeń naszych Zleceniodawców wynika, że w znakomitej większości nie mogli oni sobie w żaden sposób poradzić z lokatorami, którzy nie chcieli opuścić mieszkania lub lokalu użytkowego, nie płacili czynszu, opłat eksploatacyjnych – niczego! Po prostu zajmowali lokale na koszt wynajmującego śmiejąc się mu w twarz! Postępowanie eksmisyjne to tocząca się latami przysłowiowa „walka z wiatrakami”, a zanim zwieńczy je skuteczna eksmisja komornicza, wynajmujący pozostaje z potężnym bagażem zaległych lub kredytowanych opłat i należności za nieuczciwego najemcę. Ostatnio w stolicy agencja ProDetektyw zaobserwowała specyficzne oszustwo, które nazwano „najemca-naciągacz”. Polega ono w dużym uproszczeniu na tym, iż nieuczciwe osoby/podmioty gospodarcze wynajmując lokal z góry planują nie wywiązywanie się z umowy najmu. Do tego stosują szereg metod i uników, by ich zachowania (brak opłat, należności) były po części uzasadnione okolicznościami, które sami kreują na potrzeby realizowanego oszustwa. Nieuczciwemu lokatorowi/najemcy wydaje się, iż prawo do mieszkania/lokalu jest prawem nadrzędnym nad prawem do własności. Jest przekonany, że zameldowanie, przebywanie w nieswoim mieszkaniu uprawnia go do dysponowania nim bardziej niż właścicielowi, którego obrona prawna jest praktycznie żadna. Każdy przypadek tzw. „niechcianego, uciążliwego najemcy” to odrębne zdarzenie, które należy bardzo skrupulatnie przeanalizować. Agencja detektywistyczna ProDetektyw realizuje to pod nadzorem doświadczonych w tej materii prawników. Nie ma sytuacji bez wyjścia – zwłaszcza wtedy gdy jako partnera ma się firmę detektywistyczną ProDetektyw.

Wykrywanie podsłuchów i lokalizatorów (wykrywanie w pomieszczeniach, pojazdach, urządzeniach przenośnych, telefonach, komputerach)

wykrywanie podsłuchów
Przeminęły już dawno czasy, kiedy nagrywanie dźwięku, obrazu, określenie lokalizacji osoby czy pojazdu były zarezerwowane tylko dla służb specjalnych. Dziś praktycznie może zrobić to każdy, nagrywając każdego, telefonem, dyktafonem czy też kamuflowanym mniej lub więcej profesjonalnym urządzeniem. Lokalizatory GPS, te dla osób lub pojazdów można kupić nawet w sieciowych marketach lub sklepach z elektroniką. Dostępność tych urządzeń i powszechność ich stosowania , o czym co chwilę przypominają choćby media w coraz to nowej i sensacyjnej „aferze podsłuchowej” jest tak duża, że na każdym kroku pilnujemy się by nie powiedzieć coś, co mogłoby nam potencjalnie zaszkodzić, skompromitować lub być podstawą szantażu. Lecz bywają miejsca, sytuacje, spotkania, rozmowy co do których chcemy mieć 100 % pewność, że nikt i nic nie zarejestruje ich faktu. To samo dotyczy naszych pojazdów, walizek, odzieży, które mogą być wyposażone bez naszego udziału i wiedzy w GPS-y i lokalizatory informując zainteresowanych o miejscu i czasie naszego przebywania z dokładnością do jednego metra. Używane przez nas telefony komórkowe, przenośne komputery także mogą być doskonałym narzędziem inwigilacji. Agencję detektywistyczną ProDetektyw tworzą również praktycy wyszkoleni w jednostkach wojskowych oraz agencjach wywiadowczych posiadający unikalną wiedzę z obszaru bezpieczeństwa. Są to byli pracownicy i funkcjonariusze pionów technicznych z odpowiednim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania inwigilacji. Zespół techniczny agencji detektywistycznej ProDetektyw jest wyposażony w profesjonalny sprzęt do analizy sygnałów elektromagnetycznych o światowym standardzie, wykorzystywanym przy wykrywaniu podsłuchów i lokalizatorów. Czynności i procedury w tym zakresie realizowane są zgodnie z wymaganiami polskiego i międzynarodowego porządku prawnego. Gwarantujemy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do każdej sprawy, a po skończonych działaniach zawsze przekazujemy szczegółowy raport i wyniki z przeprowadzonych czynności.

Prywatna profesjonalna ochrona

Prywatny kierowca, ochrona osobista
Prywatna ochrona prawie każdemu kojarzy się głównie z bezpieczeństwem zapewnianym wysokim urzędnikom państwowym, politykom, celebrytom oraz osobom bardzo majętnym kolokwialnie mówiąc VIP- om – co z j. ang. tłumaczy się jako  „Very Important Person” – czyli bardzo ważna osoba. Ale czy faktycznie trzeba być na tzw. „świeczniku” by dopiero wtedy skorzystać z prywatnej ochrony? Agencja detektywistyczna ProDetektyw w skład której wchodzą bardzo doświadczeni byli funkcjonariusze i żołnierze Biura Ochrony Rządu „BOR”, Biura Operacji Antyterrorystycznej „BOA” czy też Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego „GROM” często chroniła naszych Zleceniodawców przed zagrożeniami, które napisało dla nich zwyczajne (nie VIP-owskie) życie. Były to przypadki szantażu byłego kochanka, który groził swojej potencjalnej ofierze, stalkingu osoby, która była niezrównoważona. Ochranialiśmy matkę z jej dzieci przed zdesperowanym i niebezpiecznym mężem, zanim ujęła go Policja. Chroniliśmy obiekty, domy, które były atakiem grup chuligańskich. Asystowaliśmy przy przejęciu lokali mieszkalnych i użytkowych, które oprócz uciążliwego i niechcianego lokatora bronili wynajęci ochroniarze za wschodniej granicy. Konwojowaliśmy z zagranicy osoby, które były zmuszone wyrwać się i uciekać z otoczenia, które je osaczyło, ubezwłasnowolniło i wręcz uwięziło. Licencjonowani pracownicy ochrony naszej agencji gwarantują pełne bezpieczeństwo niezależnie od czasu, miejsca i sytuacji. Z agencją detektywistyczną ProDetektyw nie musisz być VIP-em, by poczuć się bezpiecznym i pewnym siebie w sytuacjach gdy zostajesz zdany sam na siebie. Jesteśmy z Tobą i/lub Twoją Firmą, za Tobą, obok Ciebie i dla Ciebie.
W agencji detektywistycznej ProDetektyw znajdziesz najlepszych specjalistów którzy swoje doświadczenie zdobywali w najlepszych jednostkach Policji oraz służb specjalnych, a teraz oferują swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie Tobie i/lub Twojej Firmie. Nasze kontakty zawodowe są bardzo istotne przy pracy prywatnego detektywa, pracownika ochrony ponieważ nasz główny cel to, pomóc rozwiązać Państwa problem przy zachowaniu szczególnej dyskrecji jak i zapewnieniu najwyższych standardów.

Biuro detektywistyczne Pro Detektyw Warszawa IconBiuro detektywistyczne Pro Detektyw Warszawa

Marszałkowska 111, Warszawa

4,9 41 reviews

 • Avatar Beata ★★★★★ 4 tygodnie temu
  Serdecznie Polecam Prodetektyw, a szczególnie Pana Artura.
  Dzwoniłam do wielu agencji, ale z nikim nie było tak rzeczowej rozmowy. Pan Artur poświęcił mi dużo czasu i przystąpiono natychmiast do pracy. Było trudno znaleźć kogoś, kto się
  … More ukrywa i jest czujny.
  Udało się!!!
  Efekt pracy detektywów był dla mnie dużą niespodzianką 😊
  Kontakt był stały, informowano mnie o wszystkim na bieżąco. Świetna współpraca. Dziękuję bardzo i szczerze Polecam, a także Pozdrawiam Pana Artura.
 • Avatar Marcin ★★★★★ 4 tygodnie temu
  Profesjonalizm na najwyższym poziomie. Bardzo szybkie, skuteczne i dyskretne działanie, stały kontakt 24/7 i informowanie na bieżąco na jakim etapie jest sprawa, po paru godzinach miałem już wszystko czarno na białym. Współpraca z ProDetektyw … More to czysta przyjemność GORĄCO POLECAM !!
 • Avatar Igor Wiśniewski ★★★★★ 2 tygodnie temu
  Super obsługa, pełen profesjonalizm spotkanie osobiste tylko mnie w tym utwierdziło. Indywidualne podejście do każdej sprawy. I co ważne bez naciągania na zbędne koszta. Nic tylko polecać dalej :)
 • Avatar Up Teams ★★★★ tydzień temu
  Panowie z biura detektywistycznego Prodetektyw, pomogli nam w eksmisji firmy z naszej nieruchomości. Trzeba przyznać, ze profesjonalnie podeszli do sprawy choć trochę za długo to trwało, ale liczy się efekt końcowy.
 • Avatar Mateusz Pękacki ★★★★★ w ostatnim tygodniu
  Agencja detektywistyczna poradziła sobie z moim zleceniem na medal. Kontakt jak i doradctwo na wysokim poziomie, tak samo dogadanie wszystkich aspektów przebiegło sprawnie. Gorąco polecam

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15. Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.

Skontaktuj się z nami: