Jak biuro detektywistyczne może pomóc zapobiegać malwersacjom w naszej firmie.

Prowadzenie przedsiębiorstwa może nieść za sobą ryzyko malwersacji. Jak im zapobiegać? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Czym jest malwersacja?

Malwersacja, inaczej określana defraudacją lub sprzeniewierzeniem jest przestępstwem. Polega ono na przywłaszczeniu majątku powierzonego sprawcy. W tej sytuacji, sprawca nadużywa zaufania osoby powierzającej (często też zaufania społecznego), która oczekuje, że powierzony majątek zostanie zwrócony po czasie określonego użytkowania.

Malwersacje często kojarzą się nam z osobami, których wysoki status społeczny czy zawodowy ułatwia dokonanie sprzeniewierzeń. Znaczenie mają tu na przykład przywileje w związku z zajmowaniem stanowisk kierowniczych, urzędniczych. Warto jednak wiedzieć, że malwersacje mogą zdarzyć się w każdej firmie, urzędzie i na każdym poziomie stanowisk. Jako przykład podaje się często zmowę między podwykonawcami, zatrudnionymi po to, aby zrealizować konkretne usługi. Malwersacje dotyczą między innymi urzędników, którzy przywłaszczają fundusze przeznaczone na przykład na zapłatę tym podwykonawcom. Często zjawisko to powiązane jest bezpośrednio z korupcją.

Za malwersację sprawcy grozi nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Problemem często jest wykrywalność działań i ich sprawców. Prawodawstwo krajowe jest istotnym czynnikiem w walce z “przekrętami”. Przede wszystkim, znaczenie ma klarowne i trafne prawo, odpowiednia penalizacja przestępstw i wspieranie skuteczności działania organów kontroli i ścigania. W praktyce wiemy jednak, że często bardzo skomplikowane jest przeprowadzenie dochodzenia i przypisanie odpowiedzialności konkretnym osobom. Szczególnie, jeśli malwersacje dotyczą na przykład małego przedsiębiorstwa.

Jak zapobiec malwersacjom w naszej firmie?

Co może zrobić przedsiębiorca, aby zapobiec malwersacjom w swojej firmie? Warto zadbać o wdrożenie odpowiednich polityk, przeciwdziałających tego typu działaniom. Istotne są przejrzystość, transparentność informacji i rzetelny podział zadań między pracowników. Dobrym narzędziem jest także przeprowadzany systematycznie audyt – zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny. Pomoże on wykryć nieprawidłowości.

Jak działać w sytuacji, gdy podejrzewamy malwersacje w swojej firmie? Z pomocą może nam przyjść biuro detektywistyczne, oferujące szerokie spektrum usług. Taki podmiot zapewnić nam może wywiad gospodarczy podwykonawców, obserwacje pracowników czy szerokie czynności operacyjne. Biuro detektywistyczne podejmuje się także weryfikacji przyszłych kandydatów do pracy, wykorzystując przy tym OSINT, wywiad środowiskowy, obserwację oraz inne usługi detektywistyczne. Prywatny detektyw zweryfikuje dla nas kadrę managerską pod kątem wyboru oraz zawierania umów z podwykonawcami. Podmiot pomoże nam też znaleźć i rozwiązać problem słabego systemu zabezpieczeń i kontroli pracowników, która jest niewystarczająca dla zapobieżeniu kradzieży.

Poszukując odpowiedniego biura detektywistycznego, warto zacząć od wyszukiwania po haśle takim jak detektyw Warszawa. Jedną z agencji detektywistycznych, które na rynku funkcjonują już bardzo długo jest ProDetektyw.

Więcej informacji na temat działalności biura detektywistycznego i możliwości podjęcia współpracy w związku z przedsiębiorstwem, dostępnych jest pod adresem www naszej agencji detektywistycznej. Przy podejmowaniu powyższych działań, kluczowe znaczenie ma zaangażowanie podmiotu z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym podejściem. Zawsze sprawdzajmy, czy dana agencja detektywistyczna jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiadanie niezbędnych licencji detektywa jest gwarancją legalnego działania podmiotu.

Warto skorzystać z pomocy biura detektywistycznego i zapobiegać malwersacjom w firmie. Mogą one doprowadzić nawet do zaprzestania działania przedsiębiorstwa i poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.