Ochrona osobista

Mianem ochrony osobistej określa się osobę lub zespół osób odpowiednio wyszkolonych, posiadających stosowną wiedzę z zakresu ochrony osób, które są wyposażone w broń palną, środki przymusu bezpośredniego oraz pozostałe urządzenia techniczne służącego do zagwarantowania bezpieczeństwa chronionym osobom.

Osoba chcąca zostać pracownikiem ochrony musi spełniać następujące warunki: minimum 21 rok życia, ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność oraz nie toczące się przeciwko niej postępowanie karne, nienaganna opinia wydana przez właściwego, zgodnie z miejscem zamieszkania komendanta Policji określonego rejonu, stosowna zdolność potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, fizyczną oraz psychiczną do wykonywania zawodu pracownika kwalifikowanego ochrony, zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkoleń, specjalistycznego wykształcenia czy kursów potwierdzających niezbędne umiejętności praktyczne oraz przygotowanie teoretyczne.

By agenci ochrony byli w stanie właściwie wypełniać swoje obowiązki, muszą uczestniczyć w cyklicznych szkoleniach. Pozwalają one uzyskać praktyczne umiejętności dotyczące między innymi taktyki biznesowej Bodyguard Business (dla osób pracujących w ochronie osobistej), taktyki militarne Close Personal Protection (dla grup ochronnych, które są przeznaczone do ochrony VIP — ów w strefach wysokiego ryzyka), bojowego systemu walki w bliskim kontakcie oraz technik interwencji (dla pracowników ochrony osobistej), bojowego systemu strzelania oraz taktyk jazdy specjalnej (dla kierowców ochrony osobistej).

Szkolenie służb ochrony dzieli się na służbę patrolowo — interwencyjną oraz konwojową. Kandydaci pierwszej z nich doskonalą swoje umiejętności w technikach interwencyjnych, taktyce działań grup interwencyjnych oraz udzielaniu pomocy przedmedycznej. Drudzy zgłębiają natomiast wiedzę z zakresu konwojowania, eskorty i taktyki działania w czasie ataków.

Przyszły agent ochrony powinien znać również procedury zachowania w czasie imprez masowych, utrzymania bezpieczeństwa na obiektach i postępowania w sytuacji zakładniczej. Niezwykle ważna jest tu także umiejętność posługiwania się bronią. Pozostałe programy dotyczące ochrony osobistej uwzględniają znajomość szyków pieszych oraz w kolumnie pojazdów, poruszania się w miejscach publicznych, planowania realizacji ochrony, organizacji grup ochrony, ochrony VIP w środkach transportu publicznego oraz zachowania w czasie spotkań z fanami czy konferencji prasowych. Szkolenia z zakresu ochrony obejmują głównie te aspekty, które są w danym momencie aktualne i wynikają z wykładni prawa.

Ze względu na wzrost zapotrzebowania na usługi ochroniarskie, zawód pracownika ochrony cieszy się w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż osoba chcąca wykonywać ten zawód powinna posiadać sprawność zarówno fizyczną, jak i umysłową. Dodatkowo, musi ona dysponować niezbędną wiedzą na temat bezpieczeństwa oraz psychologii.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.