Portret pamięciowy

Portret pamięciowy to wizerunek nieznanego sprawcy przestępstwa, który sporządza się odręcznie lub przy pomocy specjalnego programu komputerowego. Z punktu widzenia psychologii, jest on ujawnionym, utrwalonym śladem pamięciowym zachowanym w pamięci naocznego świadka, który dotyczy wyglądu sprawcy zdarzenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług detektywistycznych. Nasze biuro detektywistyczne prowadzi działania w całej Polsce i UE w sposób dyskretny, zachowując przy tym najwyższą jakość usług.

Utrwalanie śladów pamięciowych może przybierać formę opisową (rysopis) lub obrazową i mieć postać odręcznego rysunku, składanej formy graficznej lub obrazu komputerowego. Za prekursora współczesnego portretu pamięciowego uznaje się portret mówiony, który został opracowany przez A. Bertillona. Był to szczegółowy katalog cech opisowych razem z odpowiadającymi im graficznymi wzorcami. W pierwszej połowie XX wieku powstawało wiele portretów pamięciowych, które sporządzano w głośnych sprawach, takich jak chociażby zamach bombowy na Wall Street, który miał miejsce w Nowym Jorku, w 1920 roku czy uprowadzenie Charlesa Lindbergha Juniora w 1932 roku. Jeżeli chodzi o Polskę, pierwszy portret pamięciowy został wykonany w 1960 roku.

Na przestrzeni lat, portret pamięciowy powstawał z wykorzystaniem trzech różnych metod. Pierwszą z nich była metoda odręcznego rysunku. Portrety tego typu są stosunkowo skutecznym narzędziem identyfikacji sprawcy. Na przeszkodzie ich powszechnego wykorzystywania stoją wysokie wymagania odnośnie zdolności artystycznych stawianych rysownikom. Na początku lat 50. XX wieku, zaczęto produkować gotowe zestawy służące do wykonywania portretów pamięciowych, takie jak Photofit, Identi — Kit czy IRK. Określa się je mianem metod montażowych. Wizerunek komponuje się tu z dostępnych w katalogu elementów twarzy. We wspomnianym powyżej zestawie Identi — Kit, opiera się to o złożenie wizerunku z poszczególnych wariantów twarzy, które są odwzorowane na przezroczystych, celuloidowych foliach. Metody montażowe oferują obszerne, lecz skończone katalogi części twarzy. Co za tym idzie, może dojść do sytuacji, w której z dostępnych elementów nie uda się odnaleźć tego, który w największym stopniu odpowiadałby danej cesze zapamiętanej przez świadka. Oprócz tego, poszczególne komponenty nie podlegają modyfikacji. Problem ten udało się rozwiązać dzięki specjalnym programom komputerowym, które pojawiły się w latach 80. XX wieku. Mowa tu między innymi o FACES, E — fit, Pro — fit czy POLSIT. Były one łatwe w obsłudze, dostępne dla operatorów o przeciętnych uzdolnieniach plastycznych i oferowały obszerne bazy wariantów części twarzy i narzędzi pozwalających na prostą graficzną obróbkę obrazu. Warto wspomnieć także o systemach czwartej generacji, które pozwalają ograniczyć konieczność dokonywania słownego opisu poszczególnych cech twarzy w czasie wykonywania portretu pamięciowego. Świadek ma tu za zadanie nie opisywać, lecz rozpoznawać całe twarze generowane przez system. Spośród nich wybiera on te, które w największym stopniu przypominają sprawcę.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.