Profiler kryminalny. Jak zostać profilerem kryminalnym.

Mianem profilowania kryminalnego określa się proces wyciągania wniosków na temat cech indywidualnych jednostek odpowiedzialnych za popełnienie przestępstwa. Profiler kryminalny zajmuje się tworzeniem charakterystyki sprawcy na bazie czynów przed, w trakcie oraz po dokonaniu występku. Łączy ją z zebranymi materiałami dowodowymi i fizycznymi śladami pozostawionymi na miejscu zbrodni, uzyskując w ten sposób praktyczny profil sprawcy umożliwiający policji rozpoczęcie poszukiwań.

Jak zostać profilerem kryminalnym? Jeszcze do niedawna, aby móc wykonywać ten zawód należało ukończyć studia na kierunku psychologia ze specjalizacją sądową. Aktualnie dostępna jest oferta studiów dziennych I stopnia na kierunku psychokryminalistyki. Łączy on w sobie dziedziny, takie jak: kryminalistyka, psychologia, kryminologia, socjologia, prawo, profilowanie kryminalistyczne, profilowanie psychologiczne, psychologia śledcza oraz psychologia przesłuchań i zeznań. Główną zaletą tego kierunku jest nacisk na praktykę. Studenci psychokryminalistyki uczestniczą w zajęciach z mediacji, negocjacji oraz prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, a także w symulacjach oględzin miejsca zbrodni.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej agencji detektywistycznej.

Na czym dokładnie polega proces profilowania kryminalnego? Gdy osoba wykonująca ten zawód dotrze na miejsce zbrodni, w pierwszej kolejności dokonuje obserwacji zwłok. Dzięki temu jest w stanie dowiedzieć się nieco więcej na temat potencjalnej natury przestępcy. Profilowanie dzieli się na retroaktywne oraz proaktywne. Pierwsze z nich polega na tym, że eksperci wnioskują w oparciu o popełnione przestępstwo. Drugie opiera się natomiast o wnioskowanie o przyszłych, nie popełnionych jeszcze przestępstwach.

Poszczególne etapy profilowania prezentują się następująco: zebranie materiałów i ich analiza, klasyfikacja przestępstwa, rekonstrukcja przestępstwa oraz charakterystyka sprawcy. Profiler musi przeanalizować wszystkie akta sprawy kryminalnej i stworzyć tak zwaną mapę mentalną miejsca zbrodni. Dodatkowo, zobowiązany jest on do zapoznania się z listą podejrzanych, dokumentacją fotograficzną oraz taktykami stosowanymi przez śledczych w danej sprawie. Profiler kryminalny bazuje zarówno na hipotezach własnych na temat sprawcy, jak i na psychologicznych teoriach wykorzystywanych w profilowaniu, takich jak: teoria motywacji, teoria osobowości, psychopatologia, neuropsychologia oraz psychologia społeczna.

Jaka jest historia zawodu profilera kryminalnego? Sięga ona 1888 roku. Wtedy to psychiatra i chirurg — dr Thomas Bond tworzył pierwszy na świecie portret psychologiczny sprawcy, jakim był słynny seryjny zabójca „Kuba Rozpruwacz”. Początki profesjonalnego profilowania datuje się na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte dwudziestego wieku. Wtedy to amerykański psychiatra — James Brussel, wykorzystując metody psychoanalizy opracował profil „Szalonego Bombiarza”. Jeżeli chodzi natomiast o zawód profilera w Polsce, profesja ta zyskała na popularności w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej agencji detektywistycznej. W wykonywanej pracy wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne uzupełniane wieloletnim doświadczeniem oraz kontaktami zawodowymi.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Biuro detektywistyczne.