Kradzież dokumentów. Zgubiony dowód osobisty, paszport, karta płatnicza

Utrata dokumentów, takich jak dowód osobisty, karta płatnicza czy paszport to poważny problem mogący pociągnąć za sobą szereg konsekwencji. Nasze dane mogą bowiem zostać wówczas wykorzystane w celach przestępczych. Co zrobić, gdy ktoś ukradnie nam dokumenty? Poniżej prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje związane z tym zagadnieniem.

Jak krok po kroku powinno wyglądać postępowanie po utracie dokumentów? W pierwszej kolejności należy je zastrzec w banku. Jak wygląda to w praktyce? Dokumenty zastrzega się przy pomocy systemy Dokumenty Zastrzeżone — czy to w swoim banku, czy dowolnej placówce, która przyjmuje zastrzeżenia również od osób nie będących klientami. Zastrzeżenie wystarczy zgłosić w jednym banku. Informacja na ten temat zostanie automatycznie przekazana do pozostałych podmiotów. Najlepiej zrobić to osobiście w oddziale bankowym. Spora część banków przyjmuje jednak także zgłoszenia telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (dotyczy to wyłącznie klientów własnych, po uprzedniej zdalnej weryfikacji tożsamości). Osoby, które mają założone konto na stronie www.bik.pl mogą zastrzec skradzione dokumenty za pośrednictwem tego serwisu. Jeżeli zostały one skradzione w wyniku przestępstwa, niezbędne będzie powiadomienie o tym fakcie Policji. Dodatkowo, konieczne jest zawiadomienie najbliższego organu kminy czy placówki konsularnej i wyrobienie nowych dokumentów.

Co zrobić w sytuacji utraty kart płatniczych? Należy zgłosić ten fakt telefonicznie, w swoim banku lub skorzystać ze specjalnego Systemu Zastrzegania Kart. W momencie przyjmowania zgłoszenia, pracownik dokonuje weryfikacji tożsamości właściciela karty oraz danych dotyczących zastrzeganego dokumentu. Uwaga! Gdy po zastrzeżeniu zgubiona karta się odnajdzie, nie będzie możliwe korzystanie z niej.

Gdy skradziony został dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego urzędu dzielnicy, wypełniając formularz utraty/uszkodzenia dowodu. Jeżeli dokument uległ do uszkodzeniu, niezbędne jest zabranie go ze sobą. Po złożeniu formularza, urzędnik dokonuje unieważnienia dowodu osobistego, a osoba zgłaszająca otrzymuje stosowne zaświadczenie. Warto je zachować, jako że może się ono okazać przydatne w różnych sytuacjach. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że takie zaświadczenie nie jest dokumentem tożsamości. Ważne jest ono do momentu wydania nowego dowodu osobistego, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Co, jeżeli chodzi o zgłoszenie utraty dowodu osobistego innej osoby? Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub kurator, w imieniu osoby, która nie posiada czynności prawnych (dotyczy to dzieci poniżej 13 roku życia oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych) oraz osoby, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (są to dzieci w wieku od 13 do 18 lat oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione). Osoby starsze, które nie wychodzą z domu, fakt utraty dowodu osobistego mogą zgłosić poprzez wypełnienie wniosku i wysłanie go pocztą.

W przypadku kradzieży prawa jazdy, niezbędne będzie poinformowanie o tym zdarzeniu wydziału komunikacji urzędu powiatu lub miasta.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.


    One Comment

    Comments are closed.