Na czym polega wywiad gospodarczy

Mianem wywiadu gospodarczego określa się zespół działań, które polegają na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz rozpowszechnianiu informacji, które mogą być przydatne różnego rodzaju podmiotom gospodarczym. Tym, co je wyróżnia jest to, że muszą być one zgodne z prawem i zasadami etyki.

Kto realizuje wywiad gospodarczy?

Za przeprowadzanie wywiadu gospodarczego odpowiadają najczęściej wywiadownie gospodarcze oraz firmy windykacyjne i detektywistyczne. Tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas tego typu działań jest stosowna weryfikacja i uwierzytelnienie informacji oraz umiejętność wykorzystania ich z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Jednym z najważniejszych elementów związanych z wywiadem gospodarczym jest analiza zebranych danych, które muszą się charakteryzować aktualnością. Następnie są one dostarczane kierownictwu, co ma na celu ułatwić mu podjęcie optymalnych decyzji gospodarczych. Firmy korzystają z wywiadu gospodarczego w celu zdobycia przewagi nad konkurencją, zredukowania ryzyka współpracy gospodarczej, uniknięcia strat i podjęcia stosownych kroków dla odzyskania należności. Dodatkowo, pomaga on w zidentyfikowaniu szans i zagrożeń oraz cenie ryzyka. Do zalet wywiadu gospodarczego zaliczyć można także to, że pomaga on na efektywne wykorzystanie informacji odnośnie otoczenia zewnętrznego i zrozumienie kształtujących je czynników. Pozwala on również na prognozowanie, wspomagając formułowanie strategii firmy.

Rodzaje wywiadu gospodarczego

Do czynienia możemy mieć z 2 głównymi rodzajami wywiadu gospodarczego. Są nimi wywiad wszechstronny oraz ukierunkowany. Pierwszy z nich stale i całościowo monitoruje sytuację przedsiębiorstwa i kondycję konkurencji, informując o zagrożeniu. Drugi jest natomiast ukierunkowany na cel określony w czasie i przestrzeni. Biorąc pod uwagę sposób pozyskiwania informacji oraz ich rodzaj, wyróżnić można wywiad biały oraz czarny. Pierwszy polega na zdobywaniu danych w sposób jawny. Co za tym idzie — nie odnosi się on do informacji objętych klauzulą czy chronionych w inny sposób. Wywiad czarny skupia się natomiast na pozyskiwaniu informacji chronionych prawnie lub fizycznie. Do tego wykorzystuje się głównie metody nielegalne i niejawne, które nierzadko noszą znamiona przestępstwa.

Do czynienia możemy mieć z kilkoma odmianami pojęcia, jakim jest wywiad gospodarczy. Jednym z nich jest wywiad konkurencyjny polegający na poszukiwaniu, analizowaniu i przekazywaniu informacji na temat konkurencyjnej firmy — jej produktach, klientach oraz działalności na rynku.

Etapy wywiadu gospodarczego

Jak krok po kroku przebiega wywiad gospodarczy? Jego pierwszym etapem jest określenie celu danej operacji, metod zdobywania informacji oraz kontroli efektywności jednostek odpowiedzialnych za realizację działań. Następnie dane są pozyskiwane i porządkowane poprzez tworzenie baz. Kluczowym elementem wywiadu jest analiza, która polega na przekształceniu informacji we wnioski oraz rekomendacje. Na kolejnym etapie tworzone są raporty stosowne do indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Na koniec, dane udostępnia się odbiorcom.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.