Sexting czyli erotyczne wiadomości. Flirt online ale i niezbepieczeństwo.

Sextingiem jest wysyłanie wiadomości zawierających treści i zdjęcia o charakterze seksualnym. Społecznie sexting definiowany jest w dwojaki sposób, jako rodzaj niegroźnego flirtu, dorosłych osób lub jako niebezpieczne zjawisko i duże zagrożenie internetowe dla nastolatków. Z artykułu dowiesz się, jakie są jego oblicza, co zrobić, by sexsting był przyjemną zabawą oraz jak postępować, gdy jesteś ofiarą przestępstwa z nim związanego.

Sexting co to jest

Pojęcie sextingu pochodzi od połączenia dwóch angielskich słów — sex i texting, czyli smsowanie i w 2012 roku termin ten został wpisany do amerykańskiego słownika Merriam-Webster. Pierwotnie termin sexting określał rodzaj flirtu polegający właśnie na wysyłaniu wiadomości sms o podtekście seksualnym.

W związku z rozwojem technologii i pojawieniem się social mediów oraz różnego typu komunikatorów termin sexting zmienił nieco znaczenie. Obecnie sexting dotyczy wysyłania poprzez różne kanały treści seksualnych, a w szczególności tych zawierających nagie zdjęcia.

Sexting, czyli flirt na odległość

Sexting, często kojarzony jest wyłącznie z patologicznym zachowaniem seksualnym i wyuzdanymi zdjęciami nagich genitaliów. Natomiast sexting, to także sposób na podtrzymywanie relacji na odległość.

Sexting polegający na wzajemnym przesyłaniu sobie pikantnych wiadomości lub zdjęć jest działaniem, które podejmują zarówno długoletni partnerzy, jak i osoby zaczynające flirt.

Sexting, czyli miłość na odległość

W dzisiejszym świecie miłość na odległość, kiedy to z powodów zawodowych partnerzy na co dzień żyją osobno, jest częstym zjawiskiem. W takich relacjach sexting może być bardzo dobrym sposobem na podtrzymywanie pożądania i erotycznych relacji w związkach..

Dzięki komunikatorom, przez które można przesłać wzbudzające podniecenie wiadomości w formie pisanej, jak i głosowej. Wysyłane komunikaty mogą być miłosnym wyzwaniem, opisem erotycznych fantazji czy też zapowiedzią wspólnego weekendu. Mogą być to także erotyczne filmiki i zdjęcia, wszystko zależy od wyobraźni i potrzeb partnerów.

Sexting, sposób na podtrzymanie ognia w długoletnich związkach

Sexting jest sposobem na podtrzymanie relacji erotycznej w związkach, nie tylko tych na odległość. lecz w każdych relacjach miłosnych. Oczywiście sexting nie gwarantuje udanego związku i wręcz nie powinien być jedyną formą komunikacji, między partnerami. Warto jednak spróbować wprowadzić sexting do swojego małżeństwa. Albowiem dla niektórych osób bezpośrednie mówienie o seksie może być trudne, natomiast wysyłanie wiadomości z podtekstem erotycznym może tym pomocne w wyrażaniu swoich pragnień i uczuć.

Pamiętaj, sexting powinien być dla partnerów dobrą zabawą, elementem seksualnej relacji podsycającej namiętność w związku. Dlatego nie może on być czymś krępującym, zawstydzającym a tym bardziej stresującym i nieprzyjemnym. Zasada ta dotyczy zarówno relacji w stałych związkach, jak i tych, które dopiero się rozpoczynają.

Jak bezpiecznie erotycznie flirtować z nowo poznaną osobą?

Sexitng może być także elementem randkowania online z nowo poznaną osobą, lecz, tak jak w przypadku stałych związków obie strony powinny mieć na niego chęć. Ponadto przy zdecydowaniu się na taki rodzaj flirtu z osobą niedawno poznaną warto przestrzegać kilku zasad i zachować pewne środki ostrożności.

Zatem zanim rozpoczniesz erotyczny flirt, staraj się poznać charakter danej osoby, to jaki styl życia prowadzi i jakimi wartościami się kieruje. Dodatkowo warto wcześniej poznać opinię drugiej osoby na temat sextingu i to czy ma ona ochotę i przestrzeń na erotyczny flirt. Dobrze jest też przed wysłaniem erotycznych wiadomości ustalić zasady i granice sextingu.

Należy także zachować szczególną ostrożność, wysyłając nagie zdjęcia, nieznanej osobie. Ważne jest aby zadbać o to, żeby nie było na nich elementów identyfikujących naszą tożsamość, ponieważ mogą one trafić w niepowołane ręce lub do internetu. W tym celu warto też skorzystać z opcji komunikatorów tzw. znikających wiadomości.

Sexting, sextorion i szantaż emocjonalny

Sexsting, podobnie jak inne aktywności w sieci ma ciemną i niebezpieczną stronę. Ma to związek z tym, że nigdy nie ma pewności co do tego, jakie są intencje osoby, z którą flirtujemy i co stanie się z wysyłanymi wiadomościami. Flirt online może skończyć się dla nas nieprzyjemnymi, a nawet niebezpiecznymi konsekwencjami takimi jak sextorion oparty na szantażu emocjonalnym.

Sextorion jest działaniem hakerów, polegającym na uzyskaniu korzyści za pomocą szantażu. Szantażysta w nawiązuje intymne relacje (najczęściej online) w celu namówienia swojej ofiary na sexsting i pozyskania nagich zdjęć lub intymnych wyznań, by następnie za ich pomocą ją zastraszać.

Przestępca w celu wyłudzenia pieniędzy lub uzyskania innych korzyści stosuje na swojej ofierze szantaż emocjonalny, strasząc ją opublikowaniem wiadomości. Zazwyczaj ofiarami seksualnego szantażysty padają zamężne kobiety lub nastolatki.

Nową metodą obecnie szantażu jest szantaż na aplikacji WhatsApp, Messengger, Instagram. Warto być czujnym.

Sexting- zagrożenie internetowe dla nastolatków

Sexting niestety należy także do niebezpieczeństw, czyhających w sieci na młodych ludzi. Stanowi duże zagrożenie dla nastolatków, które w okresie adolescencji przeżywają pierwsze miłości, odkrywają swoje potrzeby seksualne i poznają świat erotyki. Badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, wskazują na to, że problem sextingu dotyczy 11% dziewcząt i chłopców w wieku 15-18 lat.

Przeżywając pierwsze fascynacje seksualne i szukając potwierdzenia własnej atrakcyjności, nastolatki wysyłają swojej sympatii lub znajomym z internetu intymne zdjęcia. Konsekwencje takiego zachowania mogą być tragiczne. Nastolatki mogą paść ofiarą nie tylko szantażu emocjonalnego, ale także mobbingu i brutalnej „zabawy” rówieśników, polegającej na rozesłaniu kompromitujących zdjęć.

Wskutek takich zdarzeń nastolatek może po takiej sytuacji mieć problemy psychiczne, wycofać się z życia społecznego lub nawet targnąć się na swoje życie. Dlatego bardzo ważne jest, by wyczulić dzieci na wszelkie zagrożenia, które niesie za sobą korzystanie z sieci i telefonicznych komunikatorów. Warto uświadomić nastolatkom, że raz wrzucone zdjęcie nawet te wysłane za pomocą znikających wiadomości Snapchata może trafić do sieci i szybko się po nim rozprzestrzenić.

Ważne, aby dziecko wiedziało, że wykorzystanie jego zdjęcia, szantaż i mobbing są czynami niedozwolonymi i karanymi. Jednak najważniejsze jest to, żeby dziecko wiedziało, że zawsze może się zwrócić o pomoc do nas lub nauczycieli, czy zadzwonić na telefon zaufania.

Czy sexting jest karany?

Sexting jest aktywnością, która jeśli dotyczy dorosłych wyrażających na nią zgodę osób, nie jest przestępstwem, karane są natomiast czyny zabronione, które mogą go dotyczyć. W polskim prawie za czyn karalny uznawane jest rozpowszechnianie bez zgody wizerunku, co reguluje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks Karny.

Art. 81 § 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Natomiast jeśli chodzi o sexting w k.k., to znajdują się tam zapisy chroniące osoby pełnoletnie, jak i nieletnie. Przepisy dotyczące pozyskania przemocą zdjęć lub filmów o treści seksualnej osoby dorosłej określone są w Art. 191.

Art. 191a § 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby karalnej bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadku osób poniżej 15 roku życia nie ma znaczenia, czy osoba małoletnia wyraziła zgodę na utrwalenie jej nagiego wizerunku. Albowiem czynem zabronionym jest samo utrwalanie, posiadanie, czy rozpowszechnianie treści pornograficznych z wizerunkiem dziecka, o czym mówią art. 200 i 202 k.k.

Art. 202.
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego (…), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Warto pamiętać, że oprócz przepisów dotyczących kary za przestępstwo związane z sextingiem, istnieją także przepisy k.c. na podstawie których ofiara sexstingu może dochodzić swoich roszczeń od sprawcy.

Podsumowując, sexting może być fascynującym flirtem o zabarwieniu erotycznym dla osób, które chcą podsycać ogień w stałym związku lub rodzącej się relacji. Z drugiej strony sexting bywa przestępstwem, tragicznym w skutkach dla ofiary (zwłaszcza małoletniej) oraz więzienia dla sprawcy.

Dlatego bardzo ważne jest, aby decydując się na erotyczny flirt za pomocą wysyłania pikantnych wiadomości zachować szczególną ostrożność. Należy także pamiętać, by edukować dzieci na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z internetu, social mediów i komunikatorów.

Natomiast jeżeli jesteś ofiarą bezprawnego publicznego wizerunku, szantażu emocjonalnego, czy też sextorionu zgłoś się na policję lub skorzystaj z usług prywatnego detektywa. Agencja Detektywistyczna w profesjonalny sposób zbierze informacje dotyczące sprawcy oraz przestępstwa, jakiego się dopuścił. Ponadto Agencja ProDetektyw udziela wsparcia prawnego i psychologicznego podczas sprawy karnej i cywilnej związanej z sextingiem.

Masz jakiekolwiek pytania? Potrzebujesz pomocy?

Nie wahaj się. Rozwiążemy Twój problem. Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne.


    One Comment

    Comments are closed.